Toekomstige onderwijs in Ackerswoude

Onderwijs

In Ackerswoude komt ter hoogte van de Monnikenweg, bij de entree van de wijk met de Klapwijkseweg in de toekomst een basisschool. Wanneer de eerste kinderen hier naar school kunnen, is nog niet bekend.

Eind april 2016 is er een integrale visie op onderwijshuisvesting in de gemeente voorgelegd. De gemeenteraad heeft aan de hand hiervan besloten dat er in de nieuwe woonwijk Ackerswoude ruimte komt voor onderwijs. De huidige openbare school De Tweemaster, die nu gevestigd is in Koningshof, verhuisd naar deze nieuwe locatie. Naast basisonderwijs gaat Kindcentrum Ackerswoude naar verwachting onderdak bieden aan een kinderdagverblijf, een peuteropvang  en buitenschoolse opvang. Hier zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom.

Planning bouw school

Op dit moment is de planning voor opening van de school nog niet goed in te schatten. De gemeenteraad moet eerst een besluit nemen over de uitgangspunten van de school. In de raadsvergadering van 23 november 2017 worden de uitgangspunten besproken. Hierna kunnen de voorbereidingen voor de ontwikkeling en uitvoering starten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling!

Ruim aanbod onderwijs

Pijnacker biedt daarnaast een compleet aanbod aan scholen. U kunt kiezen uit katholieke, protestants-christelijke of openbare basisscholen. Ook is er een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs en één voor speciaal basisonderwijs. En als uw kind de grote stap naar de brugklas maakt, dan kan dit ook binnen de gemeente. Het Stanislas College geeft onderwijs op alle niveaus: VMBO, HAVO en VWO.

Meer informatie over onderwijs en kinderopvang in Pijnacker-Nootdorp vindt u op de natuurlijkpn.

← Ackerswoude