Maandelijks archief: maart 2019

Overeenkomst voor eerste woningen Brink

Projectontwikkelaars ABB Ontwikkeling en Schouten hebben onlangs een overeenkomst met de gemeente gesloten voor de bouw van de eerste koopwoningen in Ackerswoude Brink. Het gaat om een gevarieerd aanbod van ongeveer tachtig tot negentig woningen in twee blokken. Er is dus voor ieder wat wils te vinden. De woningen gaan in het voorjaar van 2014 in de verkoop. Houd de website in de gaten voor meer informatie over de koopwoningen in Ackerswoude Brink.

Ackerswoude doet denken aan een Hollands dorp met de Brink als hart van het dorp. De speelsheid van de architectuur en verschillende woningtypen wekken de indruk dat Ackerswoude Brink langzaam is ontstaan en er altijd al is geweest. De sfeer van het dorpse milieu sluit aan op het centrum van Pijnacker en kenmerkt zich door gemoedelijke straatjes in contrast met de lange linten van het oorspronkelijke landschap. De woonstraten zijn autoluw. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk in de binnenhoven van de woonblokken. In Ackerswoude Brink krijgen woonstraten kleinschalige groene plekken met speelruimte voor kinderen.

geplaatst op 20-12-2013

Eerste kavelverkoop groot succes

In augustus 2013 startte de inschrijving voor de verkoop van de eerste kavels aan de waterplas bij de Monnikenweg in Ackerswoude. Een doorslaand succes zo bleek. De belangstelling was zo groot dat de kavels door middel van een loting zijn toegewezen aan de kopers. Acht koopovereenkomsten voor de kavels uit de eerste uitgifte zijn inmiddels gesloten. De kavels aan de waterplas bij de Monnikenweg (locatie B) zijn met het sluiten van de koopovereenkomsten uitgegeven. De kavels achter het lint (locatie A) zijn nog beschikbaar. Binnenkort start ook inschrijving voor de kavels aansluitend op de kavels van locatie B. Meer informatie over de uitgifte van vrije kavels vindt u hier.

Heeft u interesse in een vrije kavel in Ackerswoude? Via het contactformulier kunt u uw interesse kenbaar maken. Het kavelteam van de gemeente gaat met de belangstellenden in gesprek om de woonwensen te inventariseren. Samen met hen wordt gekeken naar mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Zo begeleidt het kavelteam iedere geïnteresseerde stap voor stap naar een nieuwe woning.

Stand van zaken Ackerswoude

Vanaf begin 2014 vinden de eerste werkzaamheden plaats in Ackerswoude. Dan start het bouwrijp maken van de grond waarop de kavels van locatie A en B zijn gelegen. Begin april zijn de werkzaamheden afgerond, waarna de kopers kunnen starten met de bouw van hun woningen. Op dit moment zijn zij druk met de uitwerking van hun plannen om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.

De sanering van het voormalige Van der Kooy-terrein verloopt voorspoedig en zal in augustus 2014 worden afgerond. Ook de gronden van manege Blauw Gele Vendel worden diezelfde maand overgedragen aan de gemeente.