Toekomstige onderwijs in Ackerswoude

Onderwijs

In Ackerswoude komt een basisschool ter hoogte van de Monnikenweg, bij de entree van de wijk met de Klapwijkseweg. Wanneer de eerste kinderen hier naar school kunnen, is nog niet bekend.

Aan de hand van een integrale visie op onderwijshuisvesting in de gemeente heeft de gemeenteraad in april 2016 besloten dat er in de nieuwe woonwijk Ackerswoude een school komt. De huidige openbare school De Tweemaster, nu gevestigd in Koningshof, verhuist naar deze nieuwe locatie. Naast basisonderwijs gaat Kindcentrum Ackerswoude naar verwachting onderdak bieden aan een kinderdagverblijf, een peuteropvang  en buitenschoolse opvang. Hier zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom.

Planning bouw school

De school streeft naar opening in 2019. De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2017 de definitieve uitgangspunten voor de school vastgesteld. De plannen worden nu verder uitgewerkt. De gemeente pakt de hele ontwikkeling rondom de schoollocatie – tussen Klapwijkseweg, Monnikenweg, Laan van Klapwijk –  op. De school werkt zelf aan het ontwerp van het schoolgebouw. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling!

Ruim aanbod onderwijs

Pijnacker biedt daarnaast een compleet aanbod aan scholen. U kunt kiezen uit katholieke, protestants-christelijke of openbare basisscholen. Ook is er een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs en één voor speciaal basisonderwijs. En als uw kind de grote stap naar de brugklas maakt, dan kan dit ook binnen de gemeente. Het Stanislas College geeft onderwijs op alle niveaus: VMBO, HAVO en VWO.

Meer informatie over onderwijs en kinderopvang in Pijnacker-Nootdorp vindt u op de natuurlijkpn.

← Ackerswoude