Impressie nieuwe school Ackerswoude

Onderwijs en kinderopvang

Aan de Monnikenweg, bij de entree van de wijk met de Klapwijkseweg komt het Integraal Kindcentrum Ackerswoude bestaande uit Dalton-basisschool De Tweemaster en Triodus Kinderopvang. Naar verwachting start de bouw in 2019 en is het IKC voor het schoolseizoen in 2020 klaar.

Nieuwbouw Ackerswoude

Het wordt een gebouw voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en met ruimte voor ontmoeten en sporten door wijkbewoners. De nieuwbouw  biedt onderdak aan een basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en is een locatie voor buitenschoolse opvang. Verder komt er een gymzaal, die ook gebruikt kan worden door sportverenigingen. Het gebouw bestaat straks uit twee verdiepingen, met centrale gebieden als aula met tribunetrap, speellokaal en gymzaal.

“Niet alleen voor de nieuwe wijk Ackerswoude, maar voor de hele gemeente Pijnacker-Nootdorp is dit een waardevolle aanvulling”, aldus wethouder Peter Hennevanger (onderwijs en kinderopvang).

De vestiging van het nieuwe IKC Ackerswoude vloeit voort uit de integrale toekomstvisie op het onderwijs in Pijnacker-Nootdorp voor de jaren 2017-2024. Zo komen er integrale kindcentra in de hele gemeente. Dit is een samenwerkingsvorm tussen basisschool en kinderopvang. De gemeenteraad heeft in april 2016 besloten dat er in de nieuwe woonwijk een school komt.

Wijkbewoners en andere belangstellenden konden op 19 november tijdens een inloopavond in het informatiecentrum aan de Monnikenweg komen kijken hoe het ontwerp van het IKC er uitziet. De bouw begint in 2019. De huidige openbare school De Tweemaster blijft tot die tijd gevestigd in Koningshof en verhuist in 2020 naar deze nieuwe locatie.

Ruim aanbod onderwijs

Pijnacker biedt daarnaast een compleet aanbod aan scholen. U kunt kiezen uit katholieke, protestants-christelijke of openbare basisscholen. Ook is er een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs en één voor speciaal basisonderwijs. En als uw kind de grote stap naar de brugklas maakt, dan kan dit ook binnen de gemeente. Het Stanislas College geeft onderwijs op alle niveaus: VMBO, HAVO en VWO.

Meer informatie over onderwijs en kinderopvang in Pijnacker-Nootdorp vindt u via de website natuurlijkpn.nl.

← Ackerswoude