Plan Ackerswoude

Begin 2012 is voor Ackerswoude een nieuw concept ontwikkeld waarbij het dorpse karakter en de bestaande kwaliteiten van Pijnacker goed tot hun recht komen.

De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de wijk, zoals woonmilieus, groen, water en wegen, zijn vastgelegd in een Essentiekaart. Er blijft daardoor nog voldoende ruimte over om het gebied verder in te vullen naar de vraag van de toekomstige bewoners. Dat is nodig, want de wijk wordt over een periode van meerdere jaren ontwikkeld.

De uiteindelijke invulling met woningen en de inrichting van de openbare ruimte blijft flexibel en is aanpasbaar in de tijd. Om met deze flexibiliteit een kwalitatief goede wijk te maken is er een compacte set regels opgesteld; de Organiserende Principes. Dit zijn de spelregels voor het opstellen van verkavelings-, inrichtings- en bouwplannen waardoor de wijk er gevarieerd uit ziet, maar ook genoeg samenhang laat zien.

Er zijn principes opgesteld voor de deelgebieden Brink en Landrijk, die hiermee elk een eigen karakter krijgen. Daarnaast zijn er een aantal kwalitatieve dragers voor de samenhang van de wijk als geheel.

Polderlijnen

Het onderliggende landschap vormt een belangrijk uitgangspunt. De oude karakteristieke polderlijnen blijven zichtbaar in het plan en de structuren van het voormalig tuindersgebied worden zo veel mogelijk ingepast. De lange doorlopende oost-westlijnen van water en wegen zijn beeldbepalend.

Lint van Ackerswoude

Het Lint loopt dwars door de wijk van oost naar west en is een belangrijke landschappelijke drager van het plan. Langs de oorspronkelijke watergang, midden in de wijk, wordt een fietsroute aangelegd met een karakteristieke bomenrij. Om het landschappelijke karakter te benadrukken is gekozen voor passende bomen, zoals knotwilgen. Deze centrale as verbindt een aantal plekken, van groen, water en spelen, in de wijk. Daarmee wordt het als het ware de landschappelijke ruggengraat van Ackerswoude.

Entreegebied met De Brink als hart

Ackerswoude heeft een goede verbinding  voor fietsers en voetgangers met het station en het centrum van Pijnacker en leidt via een fiets-/voetpad naar de groen ingerichte brink, het hart van de wijk.

Verkeerstructuur

In de woongebieden maken fietsers gebruik van de woonstraten. Het vrijliggende fietspad van Het Lint wordt verbonden met het regionale fietsnetwerk. Er komt ook een goede verbinding naar de Randstadrailhalte en het centrum van Pijnacker.

De ontsluiting van Ackerswoude gaat over de bestaande wegen Lange Campen en Monnikenweg. Beide wegen worden aangesloten op de Klapwijkseweg en tevens op de nog aan te leggen Oostelijke Randweg. Voor de hele wijk geldt een maximum snelheid van 30 km per uur.

Inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte in de wijk wordt in fases definitief ingericht. Bij voorkeur als het bouwverkeer geen gebruik meer maakt van de wegen. Werkzaamheden aan het groen, zoals het planten van bomen vinden plaats in het plantseizoen. Dit loopt van circa oktober/november tot april.

Het voorlopige ontwerp voor de openbare ruimte van de wijk vindt u onder aan deze pagina als pdf. Hoewel zorgvuldig samengesteld kunnen er geen rechten aan de tekeningen ontleend worden. De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt het recht om nog wijzigingen aan te brengen in de uitvoering.

Algemene randvoorwaarden

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van Ackerswoude vindt u op de website van de gemeente en via onderstaande links.

Essentiekaart (PDF)

Organiserende Principes (PDF)

Inrichtingsplan Ackerswoude (PDF)

Bestemmingsplan Ackerswoude 2014 (geldend)

← Ackerswoude