Compleet overzicht van de wijk

De bouwwerkzaamheden in Ackerswoude volgen elkaar in rap tempo op. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor het gebied en hoe verplaatst u zich in Ackerswoude makkelijk van A naar B. De plattegrond op de website van Ackerswoude geeft een compleet overzicht van het gebied met de belangrijkste verbindingen in het gebied. De plattegrond laat bovendien zien hoe dichtbij het centrum van Pijnacker en de RandstadRail Ackerswoude is gelegen.

Dwars door de wijk liggen twee bestaande wegen: Monnikenweg en Lange Campen. Beide wegen worden aangesloten op de Klapwijkseweg en tevens op de nog aan te leggen Oostelijke Randweg. Voor de hele wijk geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Alle woningen zijn te bereiken via woonstraten die aantakken op één van deze twee wegen. Hoe deze wegen exact komen te liggen is – vanwege het flexibele plan – nog niet geheel duidelijk. De eerste deelplannen van Ackerswoude Brink worden vanaf de Monnikenweg via de woonstraat Brinklande ontsloten.

Langs de oorspronkelijke watergang komt centraal door de wijk de groene fietsverbinding Lint van Ackerswoude, die de wijk direct verbindt met zowel het centrum van Pijnacker als het recreatiegebied De Groenzoom. Deze zal in de loop van volgend jaar als recreatie- en natuurgebied worden opengesteld. Om het landschappelijke karakter te benadrukken is gekozen voor passende bomen, zoals knotwilgen. Deze centrale as verbindt een aantal plekken, van groen, water en spelen, in de wijk.

geplaatst op 09-12-2014