Werk in uitvoering (juni 2016)

Er wordt hard gewerkt aan de wegen die leiden naar Ackerswoude voor een betere bereikbaarheid en veiligheid. Deze week is de nieuwe tijdelijke weg geopend die de wijk inloopt vanaf de Klapwijkseweg, en ook het herinrichtingsplan ‘Pijnackerse Poort’ bij het Randstadrailstation krijgt steeds meer vorm.

Gewijzigde toegang Monnikenweg
Vanaf de Klapwijkseweg loopt een nieuwe weg de wijk Ackerswoude in, richting de Monnikenweg. Op deze manier wordt al het gemotoriseerde- en bouwverkeer gescheiden van fietsers en voetgangers. De nieuwe inrit wordt met borden aangegeven.

Veiligheid staat voorop
Veiligheid op de bouwplaats en de wegen daaromheen is van groot belang, zowel voor de bouwers als voor de bewoners en bezoekers. Om die reden is een nieuwe, tijdelijke weg aangelegd voor al het gemotoriseerde verkeer. Zo wordt het woon- en bouwverkeer in en uit de wijk zo veel mogelijk gescheiden van de fietsers en voetgangers. Fietsers kunnen nog wel gebruik maken van het afgesloten deel van de Monnikenweg om het fietspad op de Klapwijkseweg te bereiken.

Pijnackerse Poort
Met de herinrichting van dit kruispunt werkt de gemeente aan een veilige verkeerssituatie met een vlottere doorstroming van het verkeer. Ook komen bij de Randstadrailhalte parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers. Op de website van de aannemer KWS krijgt u een goed beeld van de werkzaamheden.

Vragen over bouwwerkzaamheden?
Aan het begin van de Monnikenweg staat sinds kort een groene bouwkeet van de gemeente. Dit is het verblijf van locatiemanager Daan de Weger. Hij heeft elke dinsdag tussen 7.30 en 9.30 uur een inloopspreekuur waar u terecht kunt met vragen over de bouwwerkzaamheden.

geplaatst op 31-05-2016